Min slægts historie

En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.

Notater


Match 101 til 150 fra 80,575

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1612» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1 nov.1803 døbt gårdmand Enevold Pouelsen og Karen Sørensdatter, en søn fra Vrønding, kaldet - Pouel.
Båren af Jørgen Nielsens kone fra Sejed.
Faddere: Christen Knudsen, Clemen Sørensen, Johan Clemmensen, Peder Nielsen og sammes hustru, alle fra Vrønding. 
Enevoldsen, Poul (I14930)
 
102 1 okt.1745 trolovet en ungkarl, kaldet Anders Pedersen til salig Terchel Erichsøns enke i Hornborg, kaldet Karen Hansdatter.
November måneds ?????de dag copuleret Anders Pedersen af Hverring til Karen Hansdatter i Hornborg. 
Familie F3326
 
103 1 okt.1775 trolovet karl Michel Sejersen og pigen Maren Hendrichsdatter, begge af Haurum.
Copuleret 22 mar.1776. 
Familie F1345
 
104 1 okt.1783 hjemmedøbt Christen Christensen Harperhus og hustru Karen, deres datter, som i dåben blev kaldet - Anne Marie.
Dåben blev confirmeret 9 nov.1783.
Det var Terkild Jensens datter Anne fra Kirkeby, som bar barnet.
Faddere: Jens Knudsen af Hornborg, Niels ?????sen, Erik Andersen, Peder Mikkelsens hustru af Kalhave. 
Christensdatter, Anne Marie (I20153)
 
105 1 okt.1804 født og hjemmedøbt Peder Jensen og hustru Karen Stidsdatter, en søn - Stids.
Publiceret 26.søndag efter trinitatis.
Faddere: Peder Olesens datter og Jens Jensen af Trebjerre, Erik Jensen og hustru og Morten Jensen af Hvirring. 
Pedersen, Stids (I11680)
 
106 1 okt.1814 copulerede ungkarl Christen Nielsen af Assendrup og pigen Johane Nielsdatter af Hyrup. Familie F5172
 
107 1 sep.1702 jordet Hendrich Clemensøns hustru af Vrønding. Jacobsdatter, Mette (I1409)
 
108 1 sep.1793 fødte Niels Jensens datter Lene Nielsdatter, et uægte barn, som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet - Jens. Til barnefader blev soldaten Niels Jørgensen af Kalhave, som tjener i Haurum udlagt.
Publiceret 18 okt.1793
Anne ??????datter bar barnet.
Faddere: Kirsten Pedersdatter, Bernt Henriksen, Thomas Nielsen, Mikkel Seyersen alle af Haurum. 
Nielsen (Kalhave), Jens (I1976)
 
109 1 sep.1793 fødte Niels Jensens datter Lene Nielsdatter, et uægte barn, som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet - Jens. Til barnefader blev soldaten Niels Jørgensen af Kalhave, som tjener i Haurum udlagt. Nielsen (Kalhave), Jens (I1976)
 
110 1 sep.1794 født gårdmand Niels Christensen og hustru Johanne Jørgensdatter af Gribstrup, en søn, som samme dag blev døbt og kaldet - Jørgen.
17.søndag efter trinitatis blev dette barns dåb confirmeret.
Rasmus Pedersens datter, som var tjenende i Hatting Præstegård bar barnet.
Faddere: Ole Jørgensen af Davding, Rasmus Nielsen, Peder Nielsen og Anders Nielsens hustru, alle af Gribstrup. 
Nielsen, Jørgen (I11523)
 
111 1 sep.1800 hjemmedøbt Søren Hansens og Dorthe Jensdatters søn af Uldum, kaldet - Hans.
Døbt i kirken 17.søndag efter trinitatis.
Båret af Jens H?????sens datter Johane i Uldum.
Faddere: Klemend Thomsen af Erichnaur, Jørgen Jensen, Rasmus Nielsen og Rasmus Jørgensens hustru alle af Uldum. 
Sørensen, Hans (I8663)
 
112 1 sep.1805 begravet Michel Pedersens hustru i Uldum - 63 år. Christensdatter, Karen (I15723)
 
113 1. januar 1961, altså for over fyrretyve år siden, kom Ada Therkelsen til Gyldendal, i første omgang til Regnskabsafdelingen, i anden til og Presse- og Reklame; men de seneste næsten 27 år har hun tilbragt i Den Skønlitterære Redaktion, hvor hun har været højre hånd for først Mogens Knudsen, derefter Klaus Rifbjerg, Christian Bundegaard og senest undertegnede.
At sige, at Ada har gjort god fyldest på sin post, ville være en underdrivelse af de monumentale. Det er en selvfølge, at hun kan sine ting, som det hed i gamle dage, at hun har orden i dem og sætter en ære i det; men hun kan meget mere end det: Med sin åndsnærværelse og situationsfornemmelse, med sin omsorg, sin varme og humor – herunder sin hurtige og ikke helt sjældent også skrappe replik – har hun gjort sig afholdt af alle, der er kommet i forbindelse med afdelingen, og hun har i høj grad været med til at tegne den både indadtil og udadtil, ja, det er ikke for meget sagt, at hun i såvel roligere som mere turbulente tider har været dens faste holdepunkt.
Ada har gehør for mennesker; hun forstår sig på dem, og hun er oprigtigt interesseret i dem og deres situation; hun er på én gang diskret og yderst nærværende, og hun kan kunsten at lytte og give sig tid. Hun er meget svær at imponere, med opblæsthed og store armbevægelser kommer man absolut ingen vegne med hende; hun har sine meninger – og i udpræget grad mod til at stå ved dem; hun er ikke bange for at give råd, hvis man vel at mærke lægger op til det – og det er ikke mindst i kraft af disse egenskaber, at hun er blevet både samtalepartner og sjælesørger for så mange forfattere og har gjort sig fortjent til deres fortrolighed og ubetingede tillid.
Godt fyrre år har Ada som sagt været på Gyldendal, legendarisk er hun blevet, ungdommelig af både sind og ydre er hun stadigvæk; men reglerne er sådan, at hun nu er ved at have nået den alder, hvor man går på pension. Det gør Ada også. Det er der ingen på forlaget, der er ret glade for, og da slet ikke
– Johannes Riis

Reception på Gyldendal, i Frokoststuen, onsdag den 29. januar kl. 16-18.
Bogmarkedet nr. 1 - 2003 
Therkelsen, Ada (I25700)
 
114 1. søndag efter påske (23.04.1797) døbt gårdmand i Ørslev N. Jensens datter - Ane.
Båren af Lars ???s kone i Kragerup.
Faddere: Peder Jo????, Lars Jo????, Christen Larsen og Peder Jespersen, alle i Ørslev. 
Nielsdatter, Ane (I28478)
 
115 1. søndag efter påske blev Peder Jensens barn døbt og kaldet - Anne
Faddere: Jens Frandsen, Peder Rasmussen, Jens Ladefoged, Maren Sørensdatter og Karen Pedersdatter. 
Pedersdatter, Anne (I1707)
 
116 1. søndag i advent (3. december) havde Rasmus Porup i Vinding et barn til dåben, kaldet - Jens.
Frembåren af Niels Tolstrups hustru fra Them Sogn.
Faddere var Knud Rasmussen, Rasmus Smed, Anders Christensen, Peder Olesen, Johanne Mortensdatter af Vinding.

 
Rasmussen, Jens Porup (I14438)
 
117 1.jan.1784 døbt Stephan Pedersen en søn, kaldet - Henrich.
Baaren af Magrethe Henrichsdatter, barnets moster.
Faddere: Peder Nielsen, Niels Degn, Christen Pedersen, Peder Pedersen, Niels Pedersen.
 
Stephansen, Henrich (I12027)
 
118 1.pinsedag, 27 mai 1792 var til kirke husmands Niels Jensens første barn i Wenge, som blev døbt og kaldet - Maren.
Båret af barnets faster Kirsten Jensdatter i Wenge.
Faddere: gl. Lauritz Jensen i Wissing, Stephan Rasmussen, Lauritz Jensen og Rasmus Sørensens datter, alle i Wenge. 
Nielsdatter, Maren (I8902)
 
119 1.søndag efter epiphania 1752 døbt Jørgen Jensens søn af Winten, kaldet - Jens.
Båren af ????? Dines datter Barbara.
Faddere: Søren Bager af Horsens, Rasmus Pedersen, Laurs Sørensen og Jens ????????s hustru, alle af Winten. 
Jørgensen, Jens (I15282)
 
120 1.søndag efter epiphania 1771 blev Stephan Jensen i Eistrup begravet - 52 år. Jensen, Stephan (I24539)
 
121 1.søndag efter epiphania 1773 begravet Hans Jensen i Winten - 66 år. Jensen, Hans (I2397)
 
122 1.søndag efter epiphania 1775 (8 jan.) trolovet Christen Knudsøn, ungkarl, med Karen Jensdatter, Jens Pedersøns datter i Wissingcloster.
Copuleret 17 feb.1775. 
Familie F6896
 
123 1.søndag efter epiphania blef Jens Thrane jordet - 83 år. Hansen Thrane, Jens (I11210)
 
124 1.søndag efter epiphania, 8 jan.1797 var til kirke husmands Niels Jensens barn i Satbelhus i Hårby, som blev døbt og kaldet - Johanne.
Båren af Lauritz Jensens kone i Wenge.
Faddere: Jørgen Jensen af Jexen, Stephan Rasmussens karl, Niels Jensens datter og Rasmus Sørensens datter alle af Wenge.
Født 21 dec.1796.
 
Nielsdatter, Johanne (I8903)
 
125 1.søndag efter Hellig 3 Konger 1786 begravet begravet Christen Funders søn af Randlev - Christen - 14 år. Christensen Funder, Christen (I1344)
 
126 1.søndag efter Hellig 3 Konger 1802 havde Frederich Christian Kragelund og hustru Ane Maria Laursdatter, deres søn i kirke, kaldet - Carl Frederik.
Født 23 nov.1801.
Frembåren af baronesse Juliane Juel.
Faddere: Baron Owe Henrich Juel, studiosus Kamph, lieutnant Såbye og jomfru Cecilia Bondgård. 
Kragelund, Carl Frederik Frederiksen (I20894)
 
127 1.søndag efter Hellig 3 Konger 1803 havde husmand Bertel Nielsen og hustru Marie Kirstine Jensdatter, en søn i kirke, kaldet - Jens.
Født 24 nov.1802.
Frembåren af Skytte Hanses pige Maria Kirstine i Westbirk.
Faddere: Niels Kjær, Niels Møller, Niels Brynde, Birthe Rasmusdatter og Marie Laursdatter, alle af Niim. 
Bertelsen, Jens (I18891)
 
128 1.søndag efter Hellig 3 Konger begravet Christen Funder af Randlev - 78 år. Funder, Christen Christensen (I1341)
 
129 1.søndag efter Hellig 3 Konger døbt Søren Christian og hustru Maren Pedersdatter af Soel Biere, en søn - Peder.
I kirken båret af Therkel Bertelsens datter Maren fra Soel Biere.
Faddere: Therkel Bertelsen, Mads Skoufoged, Niels Frandsen og Peder Madsen og Olle B?????s kone, alle af Sole. 
Sørensen, Peder (I10848)
 
130 1.søndag efter midfaste havde Jens Paarup et barn til daaben, kaldet - Kirsten.
 
Jensdatter, Kirsten (I14443)
 
131 1.søndag efter nytår 1806 havde husmand Bertel Nielsen og hustru Maria Catrine Jensdatter af Nim, deres datter i kirke, kaldet - Ane Cathrine (født 21 nov.1805).
Frembåren af Lars Andersens hustru Gjertrud Maria.
Faddere: Niels Møller, Niels Brønde, Jeppe Jensen, Elisabeth Sørensdatter og Ane Cathrine Nielsdatter, alle af Nim. 
Bertelsdatter, Ane Catrine (I11275)
 
132 1.søndag efter påske blev døbt Frans Pedersens barn af Aistrup, kaldet - Michel.
Faddere: ??????? i Langballe, Søren Pedersen i Mårslett, Anders Pedersen i Lillenord,
Karen Nielsdatter i Malling, Kirsten Pedersdatter i Aistrup.
Båret af Maren Rasmusdatteri Starup. 
Frandsen, Michel (I6360)
 
133 1.søndag efter påske confirmeret Rasmus Michelsens datters dåb - Anne
Båren af præstens hustru.
Faddere: Michel Skrædder, Anders Rasmussen, Christen Bisgård og Terkild Jensen. 
Rasmusdatter, Anne (I4430)
 
134 1.søndag efter påske copulerede Niels Simonsen, tienende i Rohden og Anne Jensdatter, sammesteds. Familie F337
 
135 1.søndag efter påske døbt - Lisbeth - Las Andersens barn i Hansted.
Båren af Enevold Christensens datter i Rådved. 
Laursdatter, Elisabeth (I5800)
 
136 1.søndag efter påske døbt Michel Skræders søn - Otte Christian.
Båren af Peder Michelsøns hustru i Hornborg.
Faddere: Rasmus Michelsen, ????????, Christian Smed, ?????????. 
Mikkelsen, Otto Christian (I4443)
 
137 1.søndag efter påske Søren Bråes 2 børn. Sørensdatter, Johanne Elisabeth (1) (I2048)
 
138 1.søndag efter påske Søren Bråes 2 børn. Sørensen Braae, Søren (1) (I2047)
 
139 1.søndag efter trinitatis (2.jun.) 1771 døbt Tærkild Jørgensøn i Halling, en datter - Ulrica Antonette.
Båret af Madame Sørensen af Århus.
Faddere: Jørgen Tærkildsøn og Bendix Sørensøn af Halling, Lauritz Jørgensøn og frue Anna Catharina Poulsøn af Århus. 
Terkildsdatter, Ulrica Antonette (I28064)
 
140 1.søndag efter trinitatis (9.6.1776) døbt Simon Nielsen og Mette Ingelsdatter i Saxild, barnet - Søren.
Faddere: Mette Sørensdatter, barnets søster, Margrethe Ingelsdatter, Peder Rasmussen, Søren Peder ?????? og Anders Pedersen, alle i Saxild.
 
Simonsen (Thusen), Søren (I27969)
 
141 1.søndag efter trinitatis 1722 (7 jun) døbt Jacob Mortensøns af Hverring, hans søn - Niels.
Båren af Hans Jørgensøns stifdatter, Anna,
Faddere: Hans Jørgensøn og 2de stifsønner, Niels og Jørgen, Jens Nielsens hustru, alle af Hverring og Jens Lauritzsøns hustru af Kodallund.
 
Jacobsen, Niels (I7783)
 
142 1.søndag efter trinitatis 1786 døbt Michel Funders tvilliger, kaldet - Rasmus og Johanne.
Båret af Jens F????s hustru, Moersholdt og Jens Møllers hustru, Randlev.
Faddere: Rasmus Nielsen, Hans Mejer, Knud Pedersen og Rasmus ??????????.
 
Michelsdatter Funder, Johanne (I22708)
 
143 1.søndag efter trinitatis 1786 døbt Michel Funders tvilliger, kaldet - Rasmus og Johanne.
Båret af Jens F????s hustru, Moersholdt og Jens Møllers hustru, Randlev.
Faddere: Rasmus Nielsen, Hans Mejer, Knud Pedersen og Rasmus ??????????. 
Michelsen Funder, Rasmus (I22707)
 
144 1.søndag efter trinitatis 1788 (25 maj) var Christen Lauesens og hustru Mette Christensdatters barn af Windelef til dåben i Windelef Kirke, som blev kaldet - Christen.
Faddere: Maria Christensdatter, Abelone Laustdatter, Jep Hendrichsen og Christen Underup. 
Christensen, Christen (I2007)
 
145 1.søndag efter trinitatis 1790 døbt Jens Balles barn af Bierager, kaldet - Zidsel.
Båren af madam Th???.
Faddere: Søren Rasmussen, ????????????????????????????????????????????????. 
Jensdatter (Balle), Zidsel (I17357)
 
146 1.søndag efter trinitatis 1796 døbt en søn af landrytter Hans Nicolajsen og hustru Anna Kirstine Eriksdatter i Assendrup, som 19 apr.1796 var hjemmedøbt og kaldet - Nicolaj.
Frembåren af præstens pige Karen Jensdatter i Engom.
Faddere: Svend Eriksen, Niels Rasmussen, Søren Jeppesen og Jens Jens Rasmussen ?????? hustru alle af Assendrup. 
Hansen, Nicolaj (I7498)
 
147 1.søndag efter trinitatis døbt Anders Mortensens søn - Morten i Lund.
Båren af Clemen Johansens hustru i Vrønding.
Vidner: Hans Knudsen, ????????????????????????????????, alle af Lund. 
Andersen, Morten (I12189)
 
148 1.søndag efter trinitatis døbt Bertel Pederssøns af Honum søn - Niels.
Båren af Ana Elisabeth ??????datter i Præstegården ?????????????????????.
Faddere: Jørgen Hanssøns søn i Honum, Mads Pedersens anden ?????? stifsøn i Kodallund, Christophers hustru i Honum, Niels Nielssøns hustru og Christen Therchelsøns hustru i Honum. 
Berthelsen, Niels (I11176)
 
149 1.søndag efter trinitatis døbt gårdmand Niels Hansen i Brund og hustru Mette Rasmusdatters søn - Hans.
Født 14 apr.1808. 
Nielsen, Hans (I12506)
 
150 1.søndag efter trinitatis døbt Hans Jensens barn af Boring, kaldet - Jens.
Båren af Mikkel Fogeds pige Bodel i Boring.
Faddere: Farbrødrerne Jørgen og Jens, Peder Rasmussens datter Margrethe Kirstine og Søren Knudsens kones søster Karen, alle af Boring. 
Hansen, Jens (I3673)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1612» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Opdateres af Palle Rabøl Hansen.