Min slægts historie

En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.

Notater


Match 201 til 250 fra 80,575

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1612» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 10 jun. 3.søndag efter trinitatis 1742 Christopher Nielsøn i Taarup, en datter døbt - Inger Elsebeth.
Båren af Cathrine Nielsdatter i Kalhave.
Faddere: Niels Christophersen i Kjørup, Knud Hansøn i Hedensted, Anders Jensøn i Giesagger, Anne Nielsdatter i Kjørup og Anne Cathrine sammesteds. 
Christophersdatter, Inger Elsebeth (I14506)
 
202 10 jun.1785 copuleret enkemanden Frands Michelsen af Fløystrup og pigen Ane Margrete Jensdatter her af byen (Mårslet), som være trolovede af 28 dec.1784. Familie F1980
 
203 10 jun.1785 trolovet, efter kongebrev 20 maj 1785, ??????????? ungkarl Niels Rasmussen og pigen Karen Sørensdatter, der begge tiente ????????? i Honum.
Forlovere: Jens ?????sen og Peder Nielsen, begge af Honum.
Copuleret 2 jul.1785. 
Familie F1569
 
204 10 jun.1797 jordet Anders Piilgårds hustru i Hyrup, som var død 5 jun.1797. Imellem 60 og 70 år. Nielsdatter, Ane (I2462)
 
205 10 jun.1801 begravet Søren Sørensens datter fra Lund - Anna Maria - 10 år. Sørensdatter, Anne Marie (I21000)
 
206 10 maj 1759 begravet Laurs Laurssøns fader Laurs Jenssøn i Kallhafve , alder 74 år.
 
Jensen, Laurids (I3662)
 
207 10 maj 1766 blev studiosus mons. Jens Jørgen Hansen Serritzlev, skoleholder i Tønning og jomfru Sara Frandsdatter Toxverd i Nim trolovede.
30 maj 1766 blev forbemeldte mons. Jens Jørgen Hansen Serritzlev og jomfru Sara Frandsdatter Toxverd copulerede. 
Familie F10975
 
208 10 maj 1795 begravet gårdmand Niels Hiort af Uldum - 75 år. Sørensen (Hjort), Niels (I21049)
 
209 10 maj 1800 født og hjemmedøbt - Ole.
Forældre: Gårdmand Iver Olesen og hustru Maren Mortensdatter i Åle. 
Iversen, Ole (I19125)
 
210 10 maj 1806 copuleret ungkarl af ?????? Ole Christian Svane og pige Birgitte Kirstine Jensdatter af Lystrup.
Som forlovereer meldt: Jens Hendricsen og Hendrik Jensen, begge af Lystrup. 
Familie F4383
 
211 10 mar.1743 Begravet Jens Knudsen af Flemming -74 år.
 
Knudsen, Jens (I3705)
 
212 10 mar.1784 blev Berent Hyld Skrædders drengebarn frembåren til dåbs confirmation af Jens Thomassens kone og kaldet - Søren.
Faddere: Marcus Lemcke, Julius Thomassen, Laus ????sen, Julius Thomassens kone Katrine Dorte alle af Nim. 
Bernthsen (Hyld), Søren (I650)
 
213 10 mar.1784 hjemmedøbt Søren Madsens og hustrus barn, som blev kaldet - Marie.
11 apr.1784 confirmeret i dåben.
Det var Peder Madsens kone i Honum, som bar barnet.
Faddere: Christen Sørensens kone, Bodil - Søren Bødker - Jens Bødker og Rasmus Knudsen alle af Kodallund. 
Sørensdatter, Marie (I10571)
 
214 10 mar.1790 hjemmedøbt Jørgen Frandsens og hustrus tvillingebørn, som blev kaldet - Morten og Frantz.
25 apr.1790 confirmeret dåben.
Barnet Morten blev båren af Thomas Lundums hustru i Hornborg. Barnet Frantz blev båren af Niels Bertelsens hustru Karen Frantzdatter i Honum.
Faddere: Mikkel Østergårds hustru, Peder Bruuns hustru, Mikkel Christensen, Jens Bisgård, Jørgen Lund, ?????????, Peder Kiær, Jens Andersen og Jens Jensen, alle af Hornborg. 
Jørgensen, Frands (I5528)
 
215 10 mar.1797 født Peder Bruun og Kirsten Jensdatter en søn, som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet - Søren.
Publiceret Skærtorsdag 1797.
Faddere: Søren Snedkers kone Karen, Mikkel Krestensen, Jørgen Krestensen, Hans Tomsen, Mouridz Kristians kone Catrine, alle af Hornborg.
 
Pedersen, Søren (I3842)
 
216 10 mar.1802 født og hjemmedøbt Niels Sørensen og hustru en datter, kaldet -
Birthe Kirstine.
Publiceret 2.påskedag 1802.
Faddere: Søren Nielsens kone, Jens Nielsen, Jens Frandsen og Anders Lunds datter af Honum. 
Nielsdatter, Birthe Kirstine (I4874)
 
217 10 mar.1805 hjemmedøbt gårdmand Søren Nielsens søn i Egebjerg - Rasmus Sørensen. Sørensen, Rasmus (I13421)
 
218 10 mar.1812 født og hjemmedøbt Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Berntsdatter i Haurum, et barn, kaldet - Kristen.
Publiceret 4.søndag efter påske.
Faddere: Søren Jakobsen og hustru, Søren Hansen og hustru og Thomas Jensen, alle af Haurum. 
Jensen, Christen (I13955)
 
219 10 mar.1812 født og hjemmedøbt Poul Mortensen og hustru Karen Madsdatter i Kalhave, et barn, kaldet - Laurs.
 
Poulsen, Laurs (I8665)
 
220 10 nov. 1676 trolovet Niels Søfrensens stifdaatter Kirsten Jensdatter af Hverring til Erik Ibsen af Hesselballe i Uldum sogn.
Copuleret i Hvirring Kirke Erik Ibsen af Hesselballe til Kirsten Jensdatter af Hvirring. 
Familie F2338
 
221 10 nov.1776 døbt gårdmand i Egebjerg Niels Sørensens datter - Inger.
Båren af gårdmand Jens Nielsens hustru i Hansted.
Faddere: Gårdmænd ????? Sørensen og Hans Christensen, indsidder Søren Pedersen af Hansted og Anders Christensens hustru af Egebjerg. 
Nielsdatter, Inger (I13681)
 
222 10 nov.1782 døbt Anders Madsen i Giedved en søn - Albrect.
Faddere: Niels Andersens kone af Purup, Christen Madsen af Eldrup, Jørgen Sørensen i Kolt, Rasmus Jensen, Jacob Jensens hustru alle af Giedved. 
Andersen, Albret (I5807)
 
223 10 nov.1793 døbt i kirken - Anne Margrethe - en datter af August Glassou og Birthe Kirstine i Lundum Mølle.
Født 29 sep.1793. 
Ibsdatter, Anne Margrethe (I21718)
 
224 10 nov.1793 døbt Søren (Pedersen) Halds søn - Jens - af Oens.
Født 26 sep.1793 og hjemmedøbt 27 sep.1793.
Moderen Karen Marie Jensdatter.
Faddere: Henrik Jensen af Lystrup, Henrik Jensen af ??????, ?????????, Anne Pedersdatter, Anne Sørensdatter og Karen ????? af Lystrup. 
Sørensen Hald, Jens (I487)
 
225 10 nov.1804 copuleret en ungkarl Søren Hansen af Dauding og pigen Mette Nielsdatter af Tønning. Familie F6820
 
226 10 oct.1762 døbt Peder Michelsens barn i Hornborg og kaldet - Michel.
Chatrine Pedersdatter bar barnet.
Faddere: Michel Toersen, Jens Bruun, Hans Pedersen, Michel Jensens hustru Dorthe alle af Hornborg. 
Pedersen, Mikkel (I2449)
 
227 10 okt. 1773, havde gaardmand Anders Jensen i Ørum en søn til daabens confirmation, som blev kaldet - Jens.
Baaren af Anders Knudsens hustru i Bøgballe.
Faddere: Søren Marinusen ???, Peder Andersen, Niels Jensens hustrue, Peder Christensens hustrue og Jørgen Christensens hustrue, alle af Ørum.
 
Andersen, Jens (I16689)
 
228 10 okt. 1803 copuleret ungkarl Laust Madsen af Kalhauge og pigen Maren Nielsdatter af Bøgballe.
Forlovere: Peder Møller af Bregenholm Mølle og gårdmand Laurs Sørensen af Kalhauge. 
Familie F1555
 
229 10 okt.1782 trolovet Stephan Pedersen og Mette Henrichsdatter, begge af Rye.
Forlovere: Laus Nielsen og Johan Madsen
11 jan.1783 blev Stephan Pedersen og Mette Henrichsdatter copulerede. 
Familie F3769
 
230 10 okt.1792 begravet gårdmand i Boring Hans Sørensen - 49 år gammel. Sørensen, Hans (I4074)
 
231 10 okt.1796 hjemmedøbt, en datter, Maren, af Jeppe Pedersen og Birthe Jørgensdatter. Født samme dag.
25.søndag efter trinitatis 1796 havde Jeppe Pedersens barn - Maren - i kirke.
Båren af dets moster Mette Jørgensdatter.
Faddere: Jørgen Nielsen af Træden, skoleholder Sveistrup og Mads Mortensen i Åstrup og Peder Andersens hustru i Føvling. 
Jeppesdatter, Maren (I20791)
 
232 10 okt.1801 Ungkarl Michel Jørgensen fra Høyen og pigen Lena Erichsdatter fra N.Wilstrup copulerede i Jerlef Kirke.
Forloverne var brudgommens og brudens fædre. 
Familie F582
 
233 10 okt.1811 hjemmedøbt et drengebarn, som blev kaldet - Jørgen - af forældrene Hans Enevoldsen og hustru Giertrud Nielsdatter, gårdfolk i Ring, som blev født dagen tilforn.
22.søndag efter trinitatis 1811 var Hans Enevoldsens søn - Jørgen - i kirke.
Frembåren af Christen Enevoldsens hustru af Brædstrup.
Faddere: Hans Jensen, Peder Christensen, Christen Andersen og Søren Smedsgård, disse 4 af Ring og Søren Enevoldsens hustru af Dauding. 
Hansen, Jørgen (I21356)
 
234 10 sep.1793 trolovet ungkarl Niels Jørgensen og Niels Jensens datter, Lene Nielsdatter.
Forlovere: Bernt Henrichsen og Hans Sørensen begge af Haurum.
Copulerede 18 okt.1793. 
Familie F630
 
235 10 sep.1807 født husmand Søren Hansen og hustru Mette Nielsdatter af Dauding, en søn, som den 13 sep.1807 blev døbt og kaldet - Niels Friderich. Sørensen, Niels Frederich (I21999)
 
236 10 søndag efter trinitatis 1748 døbt Christen Olesens datter, kaldet - Johanne.
Båren af Maren Olesdatter.
Faddere: Peder Nyebye, Søren Rasmussen,Hans Sørensen og Jørgen ??????s hustru. 
Christensdatter, Johanne (I22502)
 
237 10 søndag efter trinitatis døbt Niels Kristiansen og Karen Kristensdatters barn, hjemmedøbt 6 jul.1789 og kaldet - Apelone.
Båren af Maren Kristiansdatter.
Faddere: Jeppe Olesen, Jens Kristiansen, Hans Hansen og Anders Jacobsen. 
Nielsdatter, Apelone (I8301)
 
238 10 ug.1788 døbt Johannes Jensen Møllers datter - Silke i Egebjerg Mølle.
Båren af Jens Møllers hustru i Tolstrup Mølle.
Faddere: Hr. Åstrup og Peder Møller i Lundum Mølle, Jens Lauritsen i Hansted og Niels Jensens hustru i Hansted Skovhus. 
Johannesdatter, Silke (I12278)
 
239 10. dec. 1788 trolovet Peder Michelsens søn, Otte Christian Pedersen og Rasmus Hansens datter Anne Lisbeth Rasmusdatter .
Forlovere: Jørgen Frandsen og ??????????.
Copuleredes 30. jan. 1789. 
Familie F772
 
240 10. søndag efter trinitatis blev Jens Frandsens barn døbt og kaldet - Maren
Faddere: Jens Pedersen, Jens Andersen, And??? Jensen, Maren Sørensdatter og Sidsel Pedersdatter. 
Jensdatter, Maren (I1450)
 
241 10.søndag efter Trinitatis 1732 (17 aug) døbt Niels Jensøns barn af Kodallund. - Jens.
Båret af broemandens kone ved Ostedbro.
Faddere: Knud Jensøn ved Ostedbroe, Søfren Michelsøn i Kodallund, Jens Laursen i Kochborre og hustru og Peder Smeds kone i Hverrring.
 
Nielsen, Jens (I4451)
 
242 10.søndag efter trinitatis 1751 døbt (15 aug) Michel Pedersøns barn af Boring, kaldet - Jens
Båren af Niels Møllers Dotter Anne.
Morbrødrene, Jørgen og Hans, dets Moster, Niels Jensøns Huustru i Honum, og Christen Jørgensens Dotter i Boring, hvor fra de 3de førstmældte ogsaa vare.
 
Mikkelsen, Jens (I16606)
 
243 10.søndag efter trinitatis 1765 døbt Thomas Nybys datter af Uldum, kaldet - Sidsel Sophie.
Båren af Sidsel Pedersdatter i Kalhauge.
Faddere: Jørgen Jensen i Winten, Søren ??????, Søren Rasmussen, Rasmus ?????? og hustru. 
Thomasdatter, Sidsel Sophie (I14173)
 
244 10.søndag efter trinitatis 1767 døbt Jens Fransens søn -Thyge - i Kiørup. Frans Mortensens kone i Kiørup bar barnet.
Vidner: Erik Pedersen, Laurs Jørgensen, Christen Andersen og Hans Andersens hustru, alle af Kiørup. 
Jensen, Thyge (I5168)
 
245 10.søndag efter trinitatis 1769 blef Niels Berthelsens drengebarn af Niim døbt og kaldet - Berthel.
Fremstillet af hans søsterdatter Johanne Nielsdatter fra Åle.
Faddere: Anders Lassen, Peder Hansen, Christen Andersens og Knud Nielsens hustruer og Karen Pedersdatter, alle af Niim. 
Nielsen, Bertel (I18889)
 
246 10.søndag efter trinitatis 1770 døbt Rasmus Nielsens barn, kaldet - Niels.
Båret af Hedevig Margrete Müller.
Faddere: Peder Funder af Randlef, Søren jensen af ???drup og Jørgen Nielsen af Ørting, Maren Mikkelsdatter af Halling og Mikkel Hansens hustru af Ørting. 
Rasmussen, Niels (I22716)
 
247 10.søndag efter trinitatis 1771 døbt Søren Pedersens datter - Karen - i Enner.
Båren af Anders Mortensens hustru i Lund.
Vidner: Ole Jørgensen, Niels Pedersen, Jens ?????? og Jens ???????s hustru, alle af Enner. 
Sørendatter, Karen (I15481)
 
248 10.søndag efter trinitatis 1775 døbt Michel Pedersens datter - Bodil Kirstine.
Båren af Margrethe Pedersdatter.
Faddere: ??????????, Anders Rasmussen, Rasmus Michelsen, ?????????????. 
Michelsdatter, Bodil Kirstine (I15726)
 
249 10.søndag efter trinitatis 1775 døbt Rasmus Andersens datter - Maria Anna - af Heerlycke.
Båren af Niels Christensens hustru i Kiørup.
Vidner: ???????? i Kiørup, Rasmus ???????, Søren Jensen og Jens Mortensens hustru i Lund. 
Rasmusdatter (Lykke), Marie Anne (I15202)
 
250 10.søndag efter trinitatis 1776 døbt Jens Fransens datter - Maria Kirstina - i Kiørup.
Båren af Peder Møllers datter i Lundum Mølle.
Vidner: Hans Andersen, Jens Gregersen, Laurs Jørgensen og Lene Ottesdatter, alle af Kiørup.
 
Jensdatter, Marie Kirstine (I5171)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1612» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Opdateres af Palle Rabøl Hansen.